ASG Collection - Recovery and proper management of liabilities
  
Събиране на вземания
 
 
Събиране на вземания и правилно управление на задължения се превръщат в едни от основните обстоятелства за оцеляване на съвременния бизнес. Като резултат от забавяне на плащанията от страна на партньорите или липсата на такива, за дружествата възникват проблеми с обичайните разходи, което се отразява на резултатите от дейността и води до влошена ликвидност - порочен кръг на междуфирмена задлъжнялост. Експертите на дружеството в синергия с доверените адвокати, специализираните счетоводители и финансовите съветници на Advance Service Group оценяват консистенцията на обработвани портфейли на клиенти, с цел оптимизиране на разходваните средства и гарантиране възможността за информиран подбор на процедури и инструменти в отделните етапи на събирането на вземания.
 
  Събиране на вземания   Събиране   Дългове  
Ние осигуряваме

Изготвяне на „Финансово-кредитен отчет“
Изготвяне на „Финансово-кредитен отчет“
Извънсъдебно събиране на вземания
Извънсъдебно събиране на вземания
Съдебно събиране на вземания
Съдебно събиране на вземания
Издирване и установяване на задлъжняли лица
Издирване и установяване на задлъжняли лица
Издирване и установяване местонахождението на МПС
Издирване и установяване местонахождението на МПС
Обучения и консултации
Обучения и консултации
Актуално

Партньори

ADVANCE SERVICE GROUP
ASG Collection
LAW COMPANY - TSANEV & IVANOVA
ASG Collection
ASG ACCOUNTING
ASG Collection
ASG SECURITY
ASG Collection
ASG PROJECT MANAGEMENT
ASG Collection
 
Правилния отговор за вашите вземания
Начало | За нас | Услуги | Партньори | Кариери | Контакти | Извънсъдебно събиране на вземания | Съдебно събиране на вземания
© 2015 ASGCollection.bg